హమ్మురాబి

బాబిలోన్ వంశానికి చెందిన ఆరవ చక్రవర్తి

హమ్మురాబి (సా.పూ  1810 - సా.పూ  1750) మొదటి బాబిలోనియా వంశానికి చెందిన రాజు. ఈయన సా.పూ 1792 నుంచి సా.పూ 1750 వరకు పరిపాలించాడు. తన తండ్రి సిన్ ముబల్లిత్ అనారోగ్య కారణంగా మరణించడంతో ఈయన సింహాసనాన్ని అధిష్టించాడు. ఇతను తన పరిపాలనా కాలంలో ఈలం, లార్సా, ఎష్నున్నా, మారి (ప్రస్తుతం సిరియాలో ఉంది) మొదలైన నగరాలను జయించాడు. అసీరియా రాజైన మొదటి ఇష్మె దగాన్ ను పదవీచ్యుతుణ్ణి చేసి అతని కొడుకు ముత్-అష్కుర్ చేత కప్పం చెల్లించేలా చేశాడు. దీంతో మెసొపొటేమియా ప్రాంతం అంతా బాబిలోనియా వంశం పరిపాలనలోకి వచ్చింది.[1]

మూలాలుసవరించు

  1. Beck, Roger B.; Black, Linda; Krieger, Larry S.; Naylor, Phillip C.; Shabaka, Dahia Ibo (1999). World History: Patterns of Interaction. Evanston, IL: McDougal Littell. ISBN 0-395-87274-X. OCLC 39762695.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=హమ్మురాబి&oldid=2389854" నుండి వెలికితీశారు