హరి అనగా హిందూ దేవదేవుడైన విష్ణువు

  • హరిలీలలను చెప్పే విధానమును తెలుగు సాహిత్యంలో హరికథ అంటారు.
  • హరిద్వార్ లేదా హరి కీ పురి అంటే హరిని చేరే దారి. ఇది హరిద్వార్ జిల్లాలోని ఒక మున్సిపాలిటీ, పుణ్యక్షేత్రము.

హరి ఇంటి పేరుతో కొందరు ప్రముఖులు:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=హరి&oldid=3686264" నుండి వెలికితీశారు