‌హలో పార్టనర్
(1973 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ సీతాలక్ష్మి నిలన్ ఫిల్మ్స్
భాష తెలుగు