హైదరాబాదీ రూపీ హైదరాబాద్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రత్యేక కరెన్సీ, ఇది భారతీయ రూపాయికి భిన్నంగా ఉంటుంది. భారతీయ రూపాయి వలె, ఇది 16 అణాలుగా విభజించబడింది, ఒక్కొక్కటి 12 పై. 1, 2 పై, ½ అణా యొక్క డినామినేషన్ల కొరకు రాగిని (తరువాత కాంస్యం), 1 అణా కొరకు కప్రో-నికెల్ (తర్వాత కాంస్యం), 2, 4, 8 అణాలు, 1 రూపాయి కోసం వెండిని ఉపయోగించి తయారుచేసిన నాణేలు విడుదల చేయబడ్డాయి.

హైదరాబాదీ రూపీ
హైదరాబాద్ రాష్ట్ర OS Rs.10.
హైదరాబాద్ రాష్ట్ర OS Rs.10.
వినియోగదారులు  హైదరాబాద్
విభాగాలు
1/16 అణా
1/192 పై
నాణేలు 1,2 పై, ½, 1, 2, 4, 8 అణాలు, 1 రూపాయి
బ్యాంకు నోటులు 1, 5, 10, 100, 1000 రూపాయలు
This infobox shows the latest status before this currency was rendered obsolete.

చరిత్ర

మార్చు

ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ఏర్పాటుచేసి బ్యాంకింగ్ సంస్థ చే కాగితం డబ్బు జారీ చేసి నిర్వహించేందుకు హైదరాబాద్ ప్రభుత్వం అనేక ప్రయత్నాలు చేసింది. అయితే భారత రాచరికపు రాష్ట్రాలు కాగితం కరెన్సీ జారీచేసే ప్రయత్నాలను బ్రిటిష్ వారు అడ్డుకున్నారు. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో వెండి యొక్క తీవ్రమైన కొరత, బ్రిటిష్ యుద్ధానికి హైదరాబాద్ యొక్క సేవా కృషి అంగీకరించడానికి దారి తీసింది, 1918 లో హైదరాబాద్ కరెన్సీ చట్టం కింద 10 రూపాయలు, 100 రూపాయల డినామినేషన్లలో కాగితపు కరెన్సీ జారీఅయ్యాయి. ఈ కరెన్సీని ఉస్మానియా సిక్కాగా (OS) ప్రత్యేకించారు. తరువాత 1919లో ఒకటి, ఐదు రూపాయల నోట్లను, 1926లో వెయ్యి రూపాయల నోట్లను జారీ చేశారు. తర్వాత భారతదేశ కరెన్సీ నోట్ల యొక్క అమరికతో నాసిక్లో ముద్రింపబడేవి, హైదరాబాద్ నోట్లు అక్కడే ముద్రింపబడి వచ్చేవి.

ఇవి కూడా చూడండి

మార్చు