అంజలి

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

అంజలి అంటే చేతులను దగ్గరకు తీసుకువచ్చి నమస్కరించడం.

అంజలి అన్న పేరు ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచించవచ్చు:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=అంజలి&oldid=828412" నుండి వెలికితీశారు