అమ్మాయిలు జాగ్రత్త
(1975 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ హైదరాబాద్ మూవీస్
భాష తెలుగు