అలివేణీ ఆణిముత్యమా

అలివేణీ ఆణిముత్యమా ఒక తెలుగు పాట. ఇది ముద్ద మందారం (1981) సినిమాలోనిది.

ఈ పాటకి శ్రీ రమేష్ నాయుడు గారు సంగీతం ఆందించగా, వేటూరి సుందరరామ్మూర్తి గారి కలం నుండి జాలువారిన ఒక ఆణి ముత్యం. దీనిని శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, ఎస్. జానకి గారు ఆలపించారు. ఈ పాటలో ప్రదీప్, పూర్ణిమ నటించారు.

పాట మార్చు

 
1981లో విడుదలైన ప్రేమకథాచిత్రం - ముద్ద మందారం

అతడు :

అలివేణీ ఆణిముత్యమా

నీ కంట నీటి ముత్యమా

ఆవిరి చిగురో ఇది ఊపిరి కబురో

స్వాతి వాన లేత ఎండలో

జాలినవ్వు జాజి దండలో

ఆమె :

అలివేణీ ఆణిముత్యమా

నా పరువాల ప్రాణముత్యమా

జాబిలి చలువో ఇది వెన్నెల కొలువో

స్వాతి వాన లేత ఎండలో జాజిమల్లి పూలగుండెలో

అతడు : అలివేణీ ఆణిముత్యమా

చరణం 1:

కుదురైన బొమ్మకీ కులుకు మల్లెరెమ్మకీ ॥2॥

నుదుట ముద్దు పెట్టనా బొట్టుగా

వద్దంటే ఒట్టుగా!

అందాల అమ్మకీ కుందనాల కొమ్మకీ ||2||

అడుగు మడుగులోత్తనా మెత్తగా

అవునంటే తప్పుగా!

అలివేణీ ఆణిముత్యమా

నా పరువాల ప్రాణముత్యమా

చరణం: 2 :

పొగడ లేని ప్రేమకీ పొన్న చెట్టు నీడకీ ॥2॥

పొగడ దండలల్లుకోనా పూజగా

పులకింతల పూజగా!

తొలిజన్మల నోముకీ దొరనవ్వుల సామికీ ॥2॥

చెలిమై నేనుండిపోనా చల్లగా

మరుమల్లెలు చల్లగా!

అలివేణీ ఆణిముత్యమా

నీ కంట నీటి ముత్యమా ఆఆ ఆఆ...

జాబిలి చలువో ఇది వెన్నెల కొలువో

స్వాతి వాన లేత ఎండలో జాజిమల్లి పూలగుండెలో

అలివేణీ ఆణిముత్యమా

అలివేణీ ఆణిముత్యమా

వివరణ మార్చు

ఓ ఆణిముత్యమంటి అలివేణి... నీ కంట నీరు కూడా ఓ ముత్యమే....అవి ఆనంద బాష్పములో, లేక వేడి నిట్టూర్పులో, ...చిన్న ఎండ ఉన్నప్పుడు పడే చినుకులులా....ఈ ఆనంద సమయంలో కూడా ఆ కన్నీరు ఎందుకు అని ప్రియుడు, ప్రేయసి పక్కన ఉన్నప్పుడు చెప్పే మాటలని కవి ఊహించి రాసినటువంటి పాట..

బయటి లింకులు మార్చు