ఆధార కణజాలము

(ఆధార కణజాలాలు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

సంయోజక లేదా ఆధార కణజాలాలు (Connective tissue) ఒక రకమైన కణజాలము.

ఆధార కణజాలము స్నాయువు సూక్ష్మదర్శినిలో పరిశీలన చిత్రం.

రకాలు మార్చు

 • వాస్తవిక సంయోజక కణజాలాలు
  • మాత్రిక పలచగా ఉన్న (అసాంద్రీయ) సంయోజక కణజాలాలు
  • అరియోలర్ సంయోజక కణజాలాలు
  • జాలక సంయోజక కణజాలాలు
  • జెల్లివంటి సంయోజక కణజాలాలు
  • అడిపోస్ సంయోజక కణజాలాలు
 • తంతువులు చిక్కగా ఉన్న సంయోజక కణజాలాలు
  • తెల్లని తంతు సంయోజక కణజాలాలు
  • పసుపు పచ్చని తంతువులున్న స్థితిస్థాపక కణజాలాలు

బయటి లింకులు మార్చు