వ్యాసాల పరంపర ఖురాన్ Quran cover.jpg

ముస్‌హఫ్

సూరా · ఆయత్

ఖురాను పఠనం

తజ్వీద్ (ఉచ్ఛారణ) · హిజ్‌బ్ · తర్‌తీల్ · Qur'anic guardian · మంజిల్ · ఖారి · జుజ్ · రస్మ్ · రుకూలు · సజ్దాలు ·

భారతీయ భాషలలో ఖురాన్ అనువాదాలు

జాబితా

ఖురాన్ పుట్టుక, పరిణామం

మక్కాలో అవతరింపబడినవి  · మదీనాలో అవతరింపబదినవి

తఫ్సీర్

ఆయత్ ల సంబంధిత వ్యక్తులు · న్యాయం · అవతరణకు గల కారణాలు · నస్‌ఖ్ · బైబిలు కథనాలు · తహ్‌రీఫ్ · బక్కాహ్ · ముఖత్తాత్ · Esoteric interpretation

ఖురాన్, సున్నహ్

Literalism · మహిమలు · సైన్స్ · స్త్రీ

ఖురాన్ గురించి అభిప్రాయాలు

షియా · విమర్శ · Desecration · Surah of Wilaya and Nurayn · తనజ్‌జులాత్ · ఖససుల్ అంబియా · బీత్ అల్ ఖురాన్


ఆయత్ (అరబ్బీ :آية) ఏకవచనం, బహువచనం ఆయాత్, ( آيات ), ఉర్దూలో ఏకవచనం ఆయత్, బహువచనం ఆయాత్ అని పలుకు తారు. దీనర్థం 'సైగ', అల్లాహ్ తన ఆదేశాలను వాక్కులను సైగలతో ఖురాన్లో మొత్తం చెప్పేశాడు. ఇదోపెద్ద విశేషం. ఖురాన్ లో 6236 ఆయత్ లు ఉన్నాయి. ఈ ఆయత్ లన్నీ 114 సూరాలలోనూ 30 పారాలలోనూ ఉన్నాయి. ప్రతి ఆయత్ తరువాత దాని సంఖ్యను ఓ చిన్న సున్న మధ్యలో పెడతారు. దీనివల్ల చదవడం సులభతరమౌతుంది. ప్రతి సూరా ఆయత్ సంఖ్య 1 తో ప్రారంభమవుతుంది.

బయటి లింకులుసవరించు


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఆయత్&oldid=2953259" నుండి వెలికితీశారు