ఆయత్ (అరబ్బీ :آية) ఏకవచనం, బహువచనం ఆయాత్, ( آيات ), ఉర్దూలో ఏకవచనం ఆయత్, బహువచనం ఆయాత్ అని పలుకు తారు. దీనర్థం 'సైగ', అల్లాహ్ తన ఆదేశాలను వాక్కులను సైగలతో ఖురాన్లో మొత్తం చెప్పేశాడు. ఇదోపెద్ద విశేషం. ఖురాన్ లో 6236 ఆయత్ లు ఉన్నాయి. ఈ ఆయత్ లన్నీ 114 సూరాలలోనూ 30 పారాలలోనూ ఉన్నాయి. ప్రతి ఆయత్ తరువాత దాని సంఖ్యను ఓ చిన్న సున్న మధ్యలో పెడతారు. దీనివల్ల చదవడం సులభతరమౌతుంది. ప్రతి సూరా ఆయత్ సంఖ్య 1 తో ప్రారంభమవుతుంది.

A 16th-century Quran opened to show sura (chapter) 2, ayat (verses) 1–4.

బయటి లింకులు మార్చు


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఆయత్&oldid=3687046" నుండి వెలికితీశారు