ఆలూరు, ఆల్లూరు లేదా ఆలూర్ పేర్లతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితా ఈ క్రింద ఇవ్వబడింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ మండలాలు

మార్చు

ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామలు

మార్చు

తెలంగాణ మండలాలు

మార్చు

తెలంగాణ గ్రామలు

మార్చు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఆలూరు&oldid=3677302" నుండి వెలికితీశారు