ఆసనాస్థి (Ischium) కటి ప్రాంతంలోని ఒక ఎముక.

Bone: ఆసనాస్థి
Pelvic girdle
Left hip-joint, opened by removing the floor of the acetabulum from within the pelvis. (Ischium labeled at bottom left.)
Latin os ischii
Gray's subject #57 234
MeSH Ischium
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఆసనాస్థి&oldid=2950023" నుండి వెలికితీశారు