ఎర్ర మందారం

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

ఎర్ర మందారం అంటే ఎరుపు రంగులో ఉన్న మందార పువ్వు.

ఎర్ర మందారం అన్న పేరు ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచించవచ్చు: