ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు సినిమా పాటల జాబితా (2001)

2001లో విడుదలైన తెలుగు సినిమాలలో ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాడిన పాటలు కొన్ని:

సినిమా పాట సంగీత దర్శకుడు (లు) రచయిత (లు) సహగాయకులు
టు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్ మేన్ " మృదువైన మాట" విద్యాసాగర్ సుజాత మోహన్

మూలాలు మార్చు