కన్నడ బ్రాహ్మణ శాఖలు

కన్నడ బ్రాహ్మణులుగా పిలవబడే బ్రాహ్మణుల యొక్క మాతృభాష కన్నడ భాషగా ఉంది .. దాదాపు అన్ని కన్నడ బ్రాహ్మణ శాఖలు నుండి దక్షిణ భారతదేశము కర్ణాటక రాష్ట్రము నుండి ఉద్భవించినవి.

మూడు శాఖలు సవరించు

ఆది శంకరాచార్య అద్వైత వేదాంతం యొక్క స్థాపకుడు శృంగేరి మఠాన్ని మొదటి మఠంగా ఎంచుకోవడం జరిగింది. రామానుజుడు, విశిష్టాద్వైతము తత్వశాస్త్రం యొక్క స్థాపకుడు కర్ణాటకలో అభయారణ్యంగా దొరకినది. రామానుజుడు, విశిష్టాద్వైతము స్థాపకుడు తత్వశాస్త్రంలో అభయారణ్యం దొరకలేదు కర్నాటక హొయసల సామ్రాజ్యం పాలిత విష్ణువర్ధనుడు సమయంలో, ఈయన అత్యున్నత స్థాయి వద్ద ఉన్నారు. మధ్వాచార్యులు, తత్వవేదం లోని తత్వశాస్త్రం యొక్క స్థాపకుడు కూడా కర్ణాటక కుమారుడు.

ప్రముఖ కమ్యూనిటీలు సవరించు

ఈ విభాగాలలోని ప్రతి బ్రాహ్మణులు శాఖకు అనేక ఉప-శాఖలు (కులాలు) చూపిస్తుంది. వీటిలో:

కన్నడ మధ్వ బ్రాహ్మణులు సవరించు

కన్నడ స్మార్త బ్రాహ్మణులు సవరించు

కన్నడ శ్రీవైష్ణవ అయ్యంగార్ బ్రాహ్మణులు సవరించు

కన్నడ బ్రాహ్మణ శాఖలు సవరించు

ఇవి కూడా చూడండి సవరించు