కర్ణ పర్వము, మహాభారతం ఇతిహాసంలోని ఎనిమదవ భాగము. ఆంధ్ర మహాభారతంలో ఈ భాగాన్ని తిక్కన అనువదించాడు. కర్ణుని నాయకత్వంలో జరిగిన కురుక్షేత్ర సంగ్రామం ఈ పర్వం కథాంశం.

కర్ణుని మరణం

సంస్కృత మహాభారతం సవరించు

మహా భారతంలోని మొత్తం ౧౦౦ ఉపపర్వాలలో ౧ ఉప పర్వమే కర్ణ పర్వంలో ఉంది.

సంస్కృత మూలంలో ఉన్న ఉపపర్వాలు:

  1. కర్ణుని మరణం

మూలాలు సవరించు

బయటి లింకులు సవరించు