కాక్సీనియా (లాటిన్ Coccinia) పుష్పించే మొక్కలలో ఒక ప్రజాతి. వీనిలో ముఖ్యమైనది దొండ కాయ.

కాక్సీనియా
Coccinia grandis.jpg
Coccinia grandis
Scientific classification
Kingdom:
Division:
Class:
Order:
Family:
Subfamily:
Tribe:
Subtribe:
Genus:
కాక్సీనియా

జాతులు
Synonyms