కాలాంతకుడు
(1960 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ గౌతమి పిక్చర్స్
భాష తెలుగు

పాటలుసవరించు

  1. అచ్చా ప్యారీ బాపురే.. ఏపాచ్చా ఈతడు చెప్పరే - ఎ.పి.కోమల, పిఠాపురం - రచన: కొసరాజు
  2. ఆశలన్నీ వీడెనే ఆనందం దూరమాయె విధి ఎదురాయె - పి.లీల - రచన: వడ్డాది
  3. ఓ రాధారమణా కృష్ణా కృష్ణా కృష్ణా శ్రీధరా - ఎస్. జానకి - రచన: వడ్డాది
  4. కన్నులలోన మెరయుచున్నది లేడి పిల్లలా దూకుచున్నది - పి.లీల - రచన: వడ్డాది
  5. కృష్ణా రావేలరా రాధ రమ్మందిరా - పి.లీల - రచన: వడ్డాది
  6. తళతళ మేను తొలుకారు పరువం - పి.లీల - రచన: వడ్డాది
  7. పసుపు కుంకుమ పెట్టరూ.. అబ్బో ముగ్గులు పెట్టరూ - ఎ.పి.కోమల, పిఠాపురం - రచన: కొసరాజు
  8. రావేమి రావేమి రాజా నీకై కాచుకున్న చక్కనైన రోజా - ఎస్. జానకి - రచన: వడ్డాది