కాశీభట్ట సుబ్బయ్యశాస్త్రి

Kasibhatta subbayyasastry.jpg

కాశీభట్ట సుబ్బయ్యశాస్త్రి కవి, పండతుడు. కాకినాడలోని పిఠాపురం రాజావారి కళాశాలలో సంస్కృత పండితుడిగా 35 సంవత్సరాలకు పైగా పనిచేశాడు. ఇతడు సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు నిర్మాణంలో పాల్గొన్నాడు. ప్రముఖ పండితుడు, విమర్శకుడు కాశీభట్ట బ్రహ్మయ్యశాస్త్రి ఇతని సోదరుడు.

రచనలుసవరించు

  1. శ్రీరామవిజయము - పూర్వకాండము[1]
  2. శ్రీరామవిజయము - కళ్యాణకాండము[2]
  3. శ్రావణవిజయము
  4. సుకృతవిజయము
  5. సాహిత్యకల[3]
  6. శ్రీరామశతకము

బిరుదములుసవరించు

  • సాహిత్యవిశారద

మూలాలుసవరించు