కాసు (Kasu) తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కాసు&oldid=810690" నుండి వెలికితీశారు