కిల్లాడి సీఐడి 999
(1970 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ మంత్రాలయా మూవీస్
భాష తెలుగు