కొసరాజు తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కొసరాజు&oldid=437190" నుండి వెలికితీశారు