కోసలము రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో ఒక రాగం. ఇది 72 మేళకర్త రాగాల జాబితాలో 71వ మేళకర్త రాగము.[1][2] దీని ప్రతిమధ్యమం 35వ మేళకర్త రాగమైన శూలిని తో సమానంగా ఉంటుంది. ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కర్ణాటక సంగీత పాఠశాలలో ఈ రాగాన్ని "కుసుమాకరం" అని పిలుస్తారు. [3][4][5]

Kosalam
ఆరోహణS R₃ G₃ M₂ P D₂ N₃ 
అవరోహణ N₃ D₂ P M₂ G₃ R₃ S

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
 
"కోసలము" scale with Shadjam at C

కోసలం 12వ చక్ర ఆదిత్య లో 5వ రాగం. దీని ధారణానుకూలమైన పేరు "ఆదిత్య-మ". దీని ధారణానుకూలమైన స్వరాల సమూహం స రు గు మి ప ధి ను.[6]

ఆరోహణ: స రిగా మ ప ధని స
(S R3 G3 M2 P D2 N3 S)

అవరోహణ: సని ధ ప మగా రి స
(S N3 D2 P M2 G3 R3 S)

ఈ రాగంలో వినిపించే స్వరాలు : షట్‍శృతి రిషభం, అంతర గాంధారం, ప్రతి మధ్యమం, చతుశృతి ధైవతం, కాకలి నిషాధం. ఈ సంపూర్ణ రాగం 35వ మేళకర్త రాగమైన శూలిని రాగము నకు ప్రతి మధ్యమ సమానం.

రచనలు

మార్చు

మూలాలు

మార్చు
  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్
  2. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai
  3. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai
  4. Ragas in Carnatic music by Dr. S. Bhagyalekshmy, Pub. 1990, CBH Publications
  5. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras
  6. Ragas in Carnatic music by Dr. S. Bhagyalekshmy, Pub. 1990, CBH Publications

బాహ్య లంకెలు

మార్చు
  • "71 | Kosalam | Aditya Chakra | Melakarta Ragas | Listen Learn Sing | Indian Classical | Srikanth - YouTube". www.youtube.com. Retrieved 2020-07-27.
  • "Prasanna Venkatraman - Ka Guha Shanmugha - Kosalam - YouTube". www.youtube.com. Retrieved 2020-07-27.