క్రైస్తవమతం పై వ్యతిరేకత

క్రైస్తవ మతంపై వ్యతిరేకత అది ప్రారంభమైన రోమన్ సామ్రాజ్య కాలం నుంచే ఉంది. విమర్శకులు వారి నమ్మకాలను, బోధనలను, క్రూసేడులు, మత ఉగ్రవాదం లాంటి చర్యలను వ్యతిరేకిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ మతం హింసను, అవినీతిని, మూఢనమ్మకాలనూ ప్రేరేపించిదిగా ఉందని కొంతమంది అభిప్రాయం. [1]

డేవిడ్ హ్యూమ్ క్రైస్తవ మత వ్యతిరేక వాది

పాశ్చాత్య దేశాల్లో ముప్ఫై శాతం ప్రజలు కూడా చర్చీలకు వెళ్ళటం లేదు. మతంపై విశ్వాసం సడలిపోయిందని అన్ని దేశాలు హిందు ధర్మంపై ఆసక్తిగా చూస్తున్నారన్న విషయాన్ని పరిశోధకులు తేల్చిచెప్పారు కానీ భారతదేశం లో మాత్రం క్రైస్తవ మతం బాగా వ్యాపిస్తుంది.[2]

మూలాలు మార్చు

  1. Clarke, Arthur C. & Watts, Alan (January), “At the Interface: Technology and Mysticism”, Playboy (Chicago, Ill.: HMH Publishing) 19 (1): 94, ISSN 0032-1478, OCLC 3534353
  2. Mather, G.A. & L.A. Nichols, Dictionary of Cults, Sects, Religions and the Occult, Zondervan (1993) (quoted in Robinson, Biblical Criticism