గంగ

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
  • గంగ అనగా భారతదేశంలోని పవిత్రమైన గంగా నది
  • గంగ అనగా తెలుగు భాషలో నీరు అని కూడా అర్థం.