గూఢచారి 115

గూఢచారి 115
(1971 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ చక్రవర్తి చిత్రాలయ పిక్చర్స్
భాష తెలుగు