గ్రీన్

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

గ్రీన్ (Green) అంటే ఆకుపచ్చ రంగు.