వికిప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్లో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)
Religious syms.png
ఈ వ్యాసాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ పుణ్యక్షేత్రాలు అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.


శుద్దిసవరించు

ఈ వ్యాసాన్ని నేను ఈ సాయింకాలానికి శుద్ది చెయ్యదలచాను.--మాటలబాబు 20:03, 6 జూన్ 2007 (UTC)

సవరణ మరియు నిష్క్రమణసవరించు

ఈ రోజుకి నేను ముగిస్తున్నాను. రేపు మిగిలింది రాస్తాను. వ్యాసం కొన్ని అంశాలు రెండు రెండు సార్లు రాయబడ్డాయి. వాటిని సవరించాలి.--మాటలబాబు 21:42, 6 జూన్ 2007 (UTC)

బొమ్మ సవరించాలి, మరీ పెద్దది కాకూడదు , మరీ thumb సైజు కాకుడదు--మాటలబాబు 22:29, 6 జూన్ 2007 (UTC)
నేను సైజు మార్చాను. ఇది సరిపోయిందా? మీరు బొమ్మ యొక్క సైజును పిక్సెల్స్ లో మార్చవచ్చు --వైఙాసత్య 22:47, 6 జూన్ 2007 (UTC)
Return to "అన్నవరం" page.