కేరళ వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2009 సంవత్సరం, 26 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Wikipedia


వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు భారతదేశంలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతదేశానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మంచిఅయ్యేది ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మంచివ్యాసం అవ్వగలిగే-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)
ఈ వ్యాసాన్ని భారతదేశ రాష్ట్రాలు అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈ వ్యాసాన్ని కేరళ అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.అనువాదంలో వదిలేసినవి

మార్చు

ఈ వ్యాసాన్ని అనువదించేటప్పుడు వౄక్ష, జంతు సంపద గురించిన కొంతభాగాన్ని అలా వదిలేశాను. ఆ పదాలకు సరైన తెలుగు అనువాదాలు తెలియనందువలన. తెలిసినవారు అనువదింపకోరిక కాసుబాబు 19:55, 27 డిసెంబర్ 2006 (UTC)

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=చర్చ:కేరళ&oldid=482434" నుండి వెలికితీశారు
Return to "కేరళ" page.