చర్చ:టిమోన్ అండ్ పుంబా

There are no discussions on this page.

టిమాన్ అండ్ పూంబా రోజూ తెలుగులో వస్తుంది కాబట్టి దానికి ఒక ఆర్టకల్ తప్పనిసరి.—IM3847 (చర్చ) 11:57, 27 మే 2018 (UTC)

దీనికి విషయ ప్రాధాన్యత ఉందనే నేనూ భావిస్తున్నాను. అది అలా ఉంచితే, టిమోన్ మరియు పుంబా అన్నది సరైన పేరు కాదు, కార్యక్రమం పేరు టిమోన్ అండ్ పుంబా అనే ఉండాలనుకుంటున్నాను. --పవన్ సంతోష్ (చర్చ) 10:27, 28 మే 2018 (UTC)
Return to "టిమోన్ అండ్ పుంబా" page.