చర్చ:తెలంగాణా ప్రభుత్వం

Active discussions

2018 ఎన్నికల ఫలితాలతో తాజాసవరించు

సహాయం కావాలి-విఫలం.
{{సహాయం కావాలి}} ద్వారా సహాయం కోరినప్పటికీ వారంరోజులలోగా స్పందనలు లేని వాటికి ఈ మూసను వాడాలి. అప్పుడు ఈ పేజీలు వర్గం:సహాయం లభించని పేజీలు అనే వర్గంలోకి చేరిపోతాయి.

  • సహాయపడే వారికి గమనిక: మీరు స్పందించదలిస్తే సహాయం కోరిన వారి వాడుకరి పేరుకి వికీలింకు మీ స్పందనలో చేర్చి, చర్చ కొనసాగించండి. ఆ తరువాత చర్చ ప్రారంభించినవారు {{సహాయం కావాలి-విఫలం}} అనే మూసను {{సహాయం చేయబడింది}} గా మార్చవచ్చు. నిర్వాహకులు అప్పుడప్పుడు ఈ మూస గల పేజీలను సమీక్షించి చర్చ ఒక దశకు చేరి ముందుకు పోయే అవకాశం లేనప్పుడు అదే పని చేస్తారు.

2018 ఎన్నికల ఫలితాలతో తాజా చేయాలి.--అర్జున (చర్చ) 00:56, 10 ఏప్రిల్ 2019 (UTC)

స్పందన లేదు. --అర్జున (చర్చ) 12:13, 20 ఏప్రిల్ 2019 (UTC)
Return to "తెలంగాణా ప్రభుత్వం" page.