చర్చ:పుట్టిన రోజు

అంశాన్ని చేర్చండి
There are no discussions on this page.
ఈ వ్యాసం మరో వ్యాసములో విలీనము చేయాలా ? తొలగించాలా లేక మొలకలో చేర్చాలా ? సభ్యులు స్పందించండి జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ (చర్చ) 12:55, 24 మార్చి 2013 (UTC)
తొలగించవచ్చును.పాలగిరి (చర్చ) 13:58, 24 మార్చి 2013 (UTC)
Return to "పుట్టిన రోజు" page.