చర్చ:బల్లి

Active discussions

బల్లి శాస్త్రము విలీనంసవరించు

 Y సహాయం అందించబడింది

సాంప్రదాయిక నమ్మకాలు మాత్రమే బల్లి శాస్త్రము లో వున్నందున ప్రత్యేక వ్యాసం అవసరంలేదు. కావున బల్లి లో విలీన ప్రతిపాదన చేస్తున్నాను.-- అర్జున (చర్చ) 07:23, 11 ఆగస్టు 2020 (UTC)

స్పందనలు లేనందున, విలీనం చేస్తున్నాను. --అర్జున (చర్చ) 11:04, 23 ఆగస్టు 2020 (UTC)
{{సహాయం కావాలి-విఫలం}} వలన ఉపయోగంలేనందున, విలీనం పూర్తయినందున {{సహాయం చేయబడింది}}చేర్చాను.
Return to "బల్లి" page.