చర్చ:రాంగేయ రాఘవ

తాజా వ్యాఖ్య: రాంగేయ రాఘవ్ వ్యాస విలీనం టాపిక్‌లో 9 సంవత్సరాల క్రితం. రాసినది: Kvr.lohith
వికీప్రాజెక్టు తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకి ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకిలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియాలోని తెలుగు పుస్తకాలు జాబితా చేసి ఆ పుస్తకాల ద్వారా వికీపీడియాలోని వ్యాసాలు అభివృద్ధి చేయడం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


రాంగేయ రాఘవ్ వ్యాస విలీనం మార్చు

రాంగేయ రాఘవ్ వ్యాసాన్ని అంతకు ముందు తెవికీలో ఉన్న ఈ వ్యాసంలో విలీనం చేసితిని.-- కె.వెంకటరమణ 13:29, 3 ఏప్రిల్ 2015 (UTC)Reply


 1. (ప్రస్తు • గత) 13:26, 3 ఏప్రిల్ 2015‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (194 బైట్లు) (+128)‎ . . (వర్గం:విలీనం నుండి దారిమార్పు తరగతి వ్యాసాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (2 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 2. (ప్రస్తు • గత) 13:22, 3 ఏప్రిల్ 2015‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (66 బైట్లు) (-6,711)‎ . . (రాంగేయ రాఘవ వ్యాసంలో విలీనం చేసితిని) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 3. (ప్రస్తు • గత) 06:00, 22 సెప్టెంబరు 2014‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,777 బైట్లు) (+55)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 4. (ప్రస్తు • గత) 14:57, 15 ఆగష్టు 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (6,722 బైట్లు) (+61)‎ . . (వర్గం:భారతీయ రచయితలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 5. (ప్రస్తు • గత) 14:57, 15 ఆగష్టు 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,661 బైట్లు) (+88)‎ . . (+వర్గం:1923 జననాలు; +వర్గం:1962 మరణాలు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 6. (ప్రస్తు • గత) 14:56, 15 ఆగష్టు 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (6,573 బైట్లు) (+54)‎ . . (వర్గం:తత్వవేత్తలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 7. (ప్రస్తు • గత) 10:24, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,519 బైట్లు) (+68)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 8. (ప్రస్తు • గత) 10:23, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,451 బైట్లు) (-146)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 9. (ప్రస్తు • గత) 10:19, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,597 బైట్లు) (+39)‎ . . (Aaradhana krishna (చర్చ) దిద్దుబాటు చేసిన కూర్పు 1280289 ను రద్దు చేసారు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 10. (ప్రస్తు • గత) 10:19, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,558 బైట్లు) (-48)‎ . . (Aaradhana krishna (చర్చ) దిద్దుబాటు చేసిన కూర్పు 1280292 ను రద్దు చేసారు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 11. (ప్రస్తు • గత) 10:18, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,606 బైట్లు) (+48)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 12. (ప్రస్తు • గత) 10:15, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,558 బైట్లు) (-39)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 13. (ప్రస్తు • గత) 10:10, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,597 బైట్లు) (+54)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 14. (ప్రస్తు • గత) 09:48, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,543 బైట్లు) (-10)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 15. (ప్రస్తు • గత) 09:46, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,553 బైట్లు) (+11)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 16. (ప్రస్తు • గత) 09:44, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,542 బైట్లు) (+55)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 17. (ప్రస్తు • గత) 09:38, 13 ఆగష్టు 2014‎ 210.212.222.211 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (6,487 బైట్లు) (+54)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 18. (ప్రస్తు • గత) 08:57, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,433 బైట్లు) (-176)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 19. (ప్రస్తు • గత) 08:46, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,609 బైట్లు) (+938)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 20. (ప్రస్తు • గత) 07:19, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,671 బైట్లు) (+52)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 21. (ప్రస్తు • గత) 07:18, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,619 బైట్లు) (+946)‎ . . (→‎వైవాహిక జీవితం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 22. (ప్రస్తు • గత) 07:17, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,673 బైట్లు) (-947)‎ . . (→‎విద్య) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 23. (ప్రస్తు • గత) 07:17, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,620 బైట్లు) (+47)‎ . . (→‎జీవితం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 24. (ప్రస్తు • గత) 07:16, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,573 బైట్లు) (+14)‎ . . (→‎విద్య) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 25. (ప్రస్తు • గత) 07:14, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (5,559 బైట్లు) (+53)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 26. (ప్రస్తు • గత) 07:10, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,506 బైట్లు) (+133)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 27. (ప్రస్తు • గత) 07:08, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,373 బైట్లు) (+1,116)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 28. (ప్రస్తు • గత) 06:49, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,257 బైట్లు) (+305)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 29. (ప్రస్తు • గత) 06:41, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,952 బైట్లు) (+139)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 30. (ప్రస్తు • గత) 06:39, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,813 బైట్లు) (+31)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 31. (ప్రస్తు • గత) 06:38, 13 ఆగష్టు 2014‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (3,782 బైట్లు) (+53)‎ . . (వర్గం:హిందీ కవులు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 32. (ప్రస్తు • గత) 06:35, 13 ఆగష్టు 2014‎ Aaradhana krishna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,729 బైట్లు) (+3,729)‎ . . (కొత్త పేజీ: డా: రాంగేయ రాఘవ్ 20 వ శతాబ్ధపు ప్రముఖ హింది రచయిత . ఈయన తన రచనల ద్...) (కృతజ్ఞత తెలుపు)Return to "రాంగేయ రాఘవ" page.