విలీనం గూర్చిసవరించు

@రవిచంద్ర ఈ వ్యాసం 2015-09-03Vemurione సృష్టించి విస్తరించారు. మీరు వికిరణం వ్యాసాన్ని 2017-11-20 లో మొలకగా సృష్టించారు. కనుక ముందుగా సృష్టించబడిన రేడియేషన్ వ్యాసంలో "వికిరణం" వ్యాసాన్ని విలీనం చేయాలి. పరిశీలించండి.➤ కె.వెంకటరమణచర్చ 06:47, 22 జూన్ 2022 (UTC)

Return to "రేడియేషన్" page.