చర్చ:సాలూరు రాజేశ్వరరావు/వ్యాఖ్యానాలు

There are no discussions on this page.

<<< రాజేశ్వరరావు మంచి గేయ రచయిత కూడా! "ఆ తోటలోనొకటి ఆరాధనాలయము", "తుమ్మెదా! ఒకసారి మోమెత్తి చూడమని", "పొదరింటిలోనుండి పొంచి చూచెదవేల", "కలగంటి కలగంటి" లాంటి కొన్ని మంచి మంచి పాటల్ని ఇతని ద్వారానే మనకు లభించాయి >>> ఈ వాక్యం అర్థవంతంగా లేదు. అక్కడ చెప్పిన గేయాలను రాజేశ్వరరావుగారే వ్రాసారనా? లేక వారు యెక్కడి నుంచో తెచ్చి లోకానికి అందించారనా దీనికర్థం?

--వాచవి (చర్చ) 13:35, 1 జూలై 2021 (UTC)[]

Return to "సాలూరు రాజేశ్వరరావు/వ్యాఖ్యానాలు" page.