చిలుకూరి

ఇంటిపేరు

చిలుకూరి తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=చిలుకూరి&oldid=3686304" నుండి వెలికితీశారు