జగన్నాటకం
(1960 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం శోభనాద్రిరావు
నిర్మాణ సంస్థ పద్మశ్రీ ఫిల్మ్స్
భాష తెలుగు

పాటలుసవరించు

  1. ఇదేమి న్యామమురా దేవా ఇదేమి ధర్మమురా - వైదేహి - రచన: కొసరాజు
  2. నాడెమైన పిల్లదాన్ని అందాల చిన్నదాన్ని ఈడుజోడైన - ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి - రచన: వడ్డాది
  3. ఫణిరాజమణిహారి పాతాళలోక విహారి కరుణించరా - వైదేహి - రచన: శ్రీరామచంద్
  4. మాటంటె మాటే నా వెంట పడకు పోవోయి మావా - కె. జమునారాణి, పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు - రచన: సముద్రాల
  5. మణిమాయ తేజా ఓ నాగరాజా శుభసమయాన ఇటు - వైదేహి - రచన: శ్రీరామచంద్
  6. హే జననీ సావిత్ర దయచూడవమ్మా మాపాలి దైవమా - వైదేహి - రచన: శ్రీరామచంద్
  7. అమ్మా తులసిమాత నమ్మి సేవింతునే - రచన: మల్లాది
  8. ఓం నమః పరమార్థెయిక రూపాయ పరమార్థనే - పి.బి.శ్రీనివాస్ - రచన:మల్లాది
  9. నను చేకొనినావా మహదేవ నను చేకొనినావా - పి.బి.శ్రీనివాస్ - రచన:మల్లాది
  10. మనసు తెలిసిన మగరాయా నిలువనీయదోయీ - పి.సుశీల - రచన:మల్లాది