మైసూర్ లోని జగన్మోహన్ ప్యాలెస్
ప్యాలెస్ ముఖద్వారంలోని బొమ్మ

జగన్మోహన్ ప్యాలెస్, కర్ణాటకలోని మైసూర్ నగరంలో ఉన్న ప్యాలెస్. ఈ ప్యాలెస్ నిర్మాణం 1861లో పూర్తయింది. మైసూరు మహారాజులు ఉడయార్లు మొదటగా ఈ ప్యాలెస్ ను ఉపయోగించారు. ప్రస్తుతం దీనిని కళా ప్రదర్శనశాల, ఫంక్షన్ హాల్ గానూ వాడుతున్నారు. మైసూరులోని 7 రాజభవనాల్లో ఇది ఒకటి. ఉడయార్లు తమ కాలంలో నిర్మించిన ఈ భవనం ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఈ రాజకుటుంబం మైసూరులోనే కాక, బెంగుళూరు వంటి ప్రదేశాల్లో కూడా ఎన్నో కట్టడాలను నిర్మించడం విశేషం.