టీనేజ్

టీనేజ్
(1990 తెలుగు సినిమా)
సంగీతం కె.వి.మహదేవన్
భాష తెలుగు