డాల్బెర్గియా (Dalbergia) పుష్పించే మొక్కలలో ఫాబేసి కుటుంబానికి చెందిన ప్రజాతి. ఇందులో కొన్ని ముఖ్యమైన కలప చెట్లు ఉన్నాయి.

డాల్బెర్గియా
Sissoo (Dalbergia sissoo), Indian Rosewood
Scientific classification
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
Subfamily:
Tribe:
Genus:
డాల్బెర్గియా

L. f.
జాతులు

See text.

Dalbergia sp.

కొన్ని ముఖ్యమైన జాతులు

మార్చు