డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్

కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, డైరెక్టరీ నిర్మాణం, వెర్షన్ సమాచారాన్ని చూపిస్తున్న FreeDOS స్క్రీన్‌షాట్.

డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేదా డాస్ అనేది అనేక కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ వ్యవస్థలలో కమాండ్ లైన్ ఉపయోగించటం ద్వారా నిర్వహించబడేది. MS-DOS 1981, 1995 మధ్య IBM PC కంపాటబుల్ మార్కెట్‌పై ఆధిపత్యం చెలాయించింది, లేదా పాక్షికంగా MS-DOS ఆధారిత మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ (95, 98, మిలీనియం ఎడిషన్) సహా సుమారు 2000 వరకు ఆధిపత్యం చెలాయించింది. "DOS" అనేది MS-DOS, PC DOS, DR-DOS, FreeDOS, ROM-DOS, PTS-DOS సహా అనేక చాలా సారూప్య కమాండ్-లైన్ వ్యవస్థ యొక్క కుటుంబం వివరించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.