తిమ్మరాజు తెలుగువారిలో కొందరి పేరు.


తిమ్మరాజు పేరుతో కొన్ని గ్రామాలున్నాయి:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=తిమ్మరాజు&oldid=2850616" నుండి వెలికితీశారు