రచనలుసవరించు

  1. అమ్మ (కవితా సంపుటి)
  2. వినిపించని వేదన (కథా సంపుటి)
  3. రవళి (కథా సంపుటి)
  4. అరవింద (కథా సంపుటి)
  5. బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంతకవి నాటక కళా వైదుష్యము
  6. మహిళలు - రాజ్యాధికారం రిజర్వేషన్ సమస్య
  7. తెలుగు సామెత నాటికలు