రవము

(రవళి నుండి దారిమార్పు చెందింది)

రవము [ ravamu ] ravamu. సంస్కృతం n. Sound in general, a noise. ధ్వని. A voice, కంఠధ్వని. అర్తరవము a cry of distress. కింకిణీ రవము the tinkling or jingling of small bells. రవలి, రవళి or రవాళి ravali. [from రవము.] n. Sound, noise. ధ్వని. "రవలి మట్టెల మ్రోత రాయడింప." Vish. vi. 13. "తాబాడు సన్నరవళి పాటలళిఝుంకృతి, శ్రుతి బాదుకొనగ." Swa. vi. 38. రవళించు or రవాళించు ravaḷinṭsu. v. n. To make a noise, resound. ధ్వనించు. "ద్వి రవళించి దాటు సామ్రాణి తేజీలు." HD. i. 32. రవళించి neighing, సకిలించి. adj. Sounding, sonorous. మ్రోగే, ధ్వనించే.,

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రవము&oldid=2161510" నుండి వెలికితీశారు