తోడికోడళ్ళు (అయోమయనివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
(తోడికోడళ్ళు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

తోడికోడళ్ళు బహువచన పదం. దీనికి ఏకవచనం తోడికోడలు.


తోడికోడళ్ళు పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ తెలుగు సినిమా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. వాటి జాబితా: