దక్షయజ్ఞం (1941 సినిమా)

దక్షయజ్ఞం 1941 లో విడుదలైన తెలుగు సినిమా.[1]

దక్షయజ్ఞం
(1941 తెలుగు సినిమా)

దక్షయజ్ఞం సినిమా పోస్టర్
దర్శకత్వం చిత్రపు నారాయణమూర్తి
తారాగణం వేమూరి గగ్గయ్య, సి.కృష్ణవేణి, రామకృష్ణశాస్త్రి, సదాశివరావు, రాజరత్నం, కమలాదేవి, వరలక్ష్మి
నిర్మాణ సంస్థ శోభనాచల మోషన్ పిక్చర్స్
భాష తెలుగు

పాటలు-పద్యాలు మార్చు

 1. అంతా శివమాయమేరా మూడా అంతను శివుడే నిండెను - రామారావు
 2. అకటా ఇదియా ఫలంబు తుదకు ఆర్తి తీరే దారే లేదా - కృష్ణవేణి
 3. ఆహా జగమంతా ప్రేమా ప్రేమా ప్రేమా ఆనందముగా శశిధరకళల - ఆదిశేషయ్య, కమలాదేవి
 4. ఈ మూఢ మతంబేల పగతు శివు ప్రశంస తగునా - వేమూరి గగ్గయ్య
 5. ఉల్లమున్ నీపైయిన్ నిలిచి యున్నది కానక యుండ ( పద్యం ) - కృష్ణవేణి
 6. ఐశ్వర్యములనెల్ల ఆత్మ భక్తులకిచ్చి తాను బూడిదయింత ( పద్యం ) - కృష్ణవేణి
 7. క్రతువుల కెల్ల నీవయధికారివి గావున దక్షరాజ ( పద్యం ) - రామకృష్ణ శాస్త్రి
 8. జగదీశుని ప్రేమమాలా నవ్యసుమాళి శోభనమాల - కృష్ణవేణి, వరలక్ష్మి
 9. జయజయ దేవ హరే హరే ప్రభూ శ్రితకమల కుచముండలయే - రామకృష్ణ శాస్త్రి
 10. తగునే ఔరా మారు పలుకాడ నేలనో నాడు పట్నివౌ - వేమూరి గగ్గయ్య
 11. దినదిన మూరూర తిరిపెమెత్తినగాని ఇంటిపట్టున కూటి ( పద్యం ) - వేమూరి గగ్గయ్య
 12. నవమధు సుమశోభా మనోహర మాహా కోయిల పాడే - వరలక్ష్మి బృందం
 13. నిటలనయన నటరాజా తేజా చతురభువన పరితోషా - రామకృష్ణ శాస్త్రి
 14. పూచినపూలు వాసిన్ దేలూ ఆచరింతు శివపూజ - కృష్ణవేణి బృందం
 15. పూజింతునా నిన్ను భూషింతునా ఆశా ప్రసూనముల - కృష్ణవేణి
 16. ప్రభులీలా విలాసమహా తరమే పొగడగనదేమో - రామకృష్ణ శాస్త్రి
 17. ప్రశంతమౌ నేడీ జగతి సౌఖ్యమగుగా జీవకోటి - రామకృష్ణ శాస్త్రి
 18. మనసే లేదాయే మాపై శివశంకర్ శివశంకర్ - వరలక్ష్మి, కంచి నరసింహారావు, కుంపట్ల
 19. మాధవ మాధవ దేవ దేవా మంగళాలయ శ్రీ దేవా - రామకృష్ణ శాస్త్రి
 20. రావే సఖియా వినవే సఖియా జన్మ ధన్యముకాదే - కృష్ణవేణి
 21. వేద వేద్య దయగనుమా దయగనుమా విమల సుమంబులు - రాజారత్నం బృందం

మూలాలు మార్చు