దాగలి (incus) మధ్య చెవిలోని ఒక చిన్న ఎముక. ఇది కూటకము (Malleus), కర్ణాంతరాస్థి (Stapes) ఎముకలను సంధానిస్తుంది. ఇది అన్విల్ ఆకారపు చిన్న ఎముక. మధ్య చెవిలోని మూడు ఎముకలలో ఒకటి. ఇది మాలియస్ నుండి కంపనాలను స్వీకరిస్తుంది, దానికి అది పార్శ్వంగా అనుసంధానించబడి, వాటిని మధ్యస్థంగా స్టేప్స్‌కి ప్రసారం చేస్తుంది. దాగలిని అన్విల్ (లాటిన్: ఇంకస్)ని పోలి ఉన్నందున అన్విల్ అని కూడా పిలవబడుతుంది.

Bone: దాగలి
Left incus. A. From within. B. From the front.
Auditory tube, laid open by a cut in its long axis.
మూస:Middle ear map
Bones and muscles in the tympanic cavity in the middle ear
Gray's subject #231 1044
Precursor 1st branchial arch[1]
MeSH Incus

మూలాలు మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=దాగలి&oldid=3909359" నుండి వెలికితీశారు