ధర్మపత్ని

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

ధర్మపత్ని అనగా వివాహము చేసుకున్న భార్య