నరేంద్ర

కస్తూరి నరేంద్ర చారి

నరేంద్ర కొందరు భారతీయుల పేరు.

కొన్ని గ్రామాల పేరు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=నరేంద్ర&oldid=2881601" నుండి వెలికితీశారు