నస్తలీఖ్ లిపి


ఆధునిక ఫార్సీ/ఉర్దూ భాషలు వ్రాయడానికి ఉపయోగిస్తున్న లిపి పేరు నస్తలీఖ్ లిపి. ఇస్లాం మత గ్రంథాలు, దస్తూరీ (calligraphy) వ్రాతలలో ఈ లిపికి చాల ప్రాశస్త్యం ఉంది.


ఇవీ చూడండిసవరించు